Thu thập dữ liệu trộn bê tông qua mạng internet.tất cả thông tin trên máy tính trạm trộn sẽ được truyền bề máy tính chủ.Người quản lý có thể xem thông qua Smart phone,Iphone,hoặc các thiết bị được kết nối mạng.
Mua ngay Liên hệ tư vấn và triển khai