Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1

Địa chỉ: Lô 22+23 KCN Quang Minh – TT. Quang Minh – H. Mê Linh – TP. Hà Nội

Website: cie1.com.vn

Email: ctycie1@gmail.com

LIÊN HỆ 

Ông: Tạ Đình Lân – Chức vụ:  Tổng giám đốc

Điện thoại: 0243.8182.859 – 119

Hotline: Phòng Kinh Doanh

Điện thoại: 0968572796 – 0938710769

Hotline: Phụ trách điện điều khiển và phần mềm điều khiển

Điện thoại: 0989 006077