Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1

Địa chỉ: Lô 22+23 KCN Quang Minh – TT. Quang Minh – H. Mê Linh – TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243.8182.859

Fax: 0243.8182.977

Website: cie1.com.vn

Email: ctycie1@gmail.com

LIÊN HỆ 

Ông: Tạ Đình Lân – Chức vụ:  Tổng giám đốc

Điện thoại: 0243.8182.859 – 119

Ông: Nguyễn Hùng Sơn – Chức vụ: Phó TGĐ phụ trách kinh doanh, thị trường và chuyển giao công nghệ

Điện thoại: 0243.8182.859 – 124

Hotline: Phòng Bán Hàng

Điện thoại: 0968572796 – 0938 710769

Hotline: Lắp đặt – Bảo hành – Bảo trì

Điện thoại: 0948 122488 – 0984 233748

Hotline: Phụ trách điện điều khiển và phần mềm điều khiển

Điện thoại: 0989 006077