Trạm trộn bê tông 240 m3/h.

  • Cối trộn bê tông hai trục ngang: 02 cối trộn x CALET 4800/3000

  • Phễu chứa cốt liệu với 10 khoang

  • Hệ thống định lượng gồm: cân cốt liệu, xi măng, tro bay, nước, phụ gia.

  • Hệ thống silo chứa xi măng: 08 Silo (Dung tích chứa 100 tấn xi măng/1 silo).

  • Nạp liệu vào phễu chứa cốt liệu bằng xe xúc lật; nạp liệu vào cối trộn bằng băng tải và phễu chờ.

https://www.facebook.com/tramtroncie1
http://cie1.com.vn
https://cie1.com.vn/cua-hang/
trạm trộn bê tông 240 m3/h

DỰ ÁN TƯƠNG TỰ