TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công văn về việc Giải trình và công bố thông tin các Quyết định xử lý vi phạm thuế, cưỡng chế nợ thuế.

08/03/2019 Công văn về việc Giải trình và công bố thông tin các Quyết định xử lý vi phạm thuế, cưỡng chế nợ thuế.

 Xem chi tiết»

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách của người sở hữu chứng khoán (để chi trả cổ tức năm 2017)

11/09/2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách của người sở hữu chứng khoán (để chi trả cổ tức năm 2017)

 Xem chi tiết»

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017

05/09/2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017

 Xem chi tiết»

Nghị quyết HĐQT Công ty CIE1 về việc chi trả cổ tức năm 2017

05/09/2018 Nghị quyết HĐQT Công ty CIE1 về việc chi trả cổ tức năm 2017

 Xem chi tiết»

Danh sách cổ đông lớn - CIE1

20/07/2018 Danh sách cổ đông lớn - CIE1

 Xem chi tiết»

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty

22/05/2018 Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty

 Xem chi tiết»

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm các chức danh Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

22/05/2018 Công bố thông tin về việc bổ nhiệm các chức danh Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

 Xem chi tiết»

BỐ CÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CIE1

11/05/2018 Bố cáo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty CIE1

 Xem chi tiết»

Hiển thị 1 đến 10 trong 99 tin tức
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>