TRẠM TRỘN BÊ TÔNG
  • grid
  • list

BM60.TMS

Mã SP: BM60.TMS- Trạm trộn bê tông tự động năng suất 60m3/h
- Cấu hình cối 2 trục ngang
- Cấp cốt liệu lên cối dạng Skip

starstarstarstarstar
Liên hệ

BM60.TMB

Mã SP: BM60.TMB- Trạm trộn bê tông tự động năng suất 60m3/h
- Cấu hình cối 2 trục ngang
- Cấp cốt liệu lên cối dạng băng
- Cân băng cốt liệu
starstarstarstarstar
Liên hệ

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG TRÊN XÀ LAN

Mã SP: BTXLTrạm trộn bê tông trên xà lan
starstarstarstarstar
Liên hệ