TIN TẬP ĐOÀN
Cổ phiếu Ocean Group bị đưa vào diện cảnh báo Với việc thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (chậm công bố báo cáo tài chính cũng như báo cáo thường niên 2014), cổ phiếu OGC đã bị HoSE đưa vào diện cảnh báo từ 27/5/2015.  Xem chi tiết »
Hiển thị 1 đến 2 trong 2 tin tức