TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Văn bản xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

11/04/2019 Văn bản xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 Xem chi tiết»

Văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ trên BCTC năm 2018 đã được kiểm toán

11/04/2019 Văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ trên BCTC năm 2018 đã được kiểm toán

 Xem chi tiết»

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

04/04/2019 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

 Xem chi tiết»

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

03/04/2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

 Xem chi tiết»

Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

03/04/2019 Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 Xem chi tiết»

Công văn về việc Giải trình và công bố thông tin các Quyết định xử lý vi phạm thuế, cưỡng chế nợ thuế.

08/03/2019 Công văn về việc Giải trình và công bố thông tin các Quyết định xử lý vi phạm thuế, cưỡng chế nợ thuế.

 Xem chi tiết»

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách của người sở hữu chứng khoán (để chi trả cổ tức năm 2017)

11/09/2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách của người sở hữu chứng khoán (để chi trả cổ tức năm 2017)

 Xem chi tiết»

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017

05/09/2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017

 Xem chi tiết»

Hiển thị 1 đến 10 trong 104 tin tức
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>