Thủy điện Bản Chát
3/12/2015 9:58:21 AM
01 Dây chuyền Trạm trộn bê tông đầm lăn, Hệ thống làm lạnh cốt liệu, và Hệ thống vận chuyển thi công đập 500 m3/h thuydienbanchat.jpg

01 Trạm trộn bê tông đầm lăn 100 m3/h.