Danh sách các công trình

Hệ thống tái chế bê tông

13/09/2022 Hệ thống tái chế bê tông

 Xem chi tiết»

Thủy điện Bản Chát

12/03/2015 01 Dây chuyền Trạm trộn bê tông đầm lăn, Hệ thống làm lạnh cốt liệu, và Hệ thống vận chuyển thi công đập 500 m3/h

 Xem chi tiết»

công trình Nhiệt điện vũng áng

11/04/2015 công trình Nhiệt điện vũng áng

 Xem chi tiết»

Thủy điện Bắc Hà

12/03/2015 02 Trạm trộn bê tông đầm lăn, Hệ thống làm lạnh cốt liệu, và hệ thống vận chuyển thi công đập 160 m3/h/trạm.

 Xem chi tiết»

Hiển thị 1 đến 5 trong 5 tin tức