Phần mềm quản lý tập trung
Phần mềm máy trạm:
-  Có đầy đủ các tính năng của các trạm trộn tiêu chuẩn của IMI-CIE
- Thêm các tính năng nâng cao:
+  Tự động kiểm tra lỗi khi có sự cố.
+ Có khả năng lưu trữ số liệu trộn tay.
+  Gửi email thông tin dữ liệu trộn qua cho nhà quản lý.
+ Kết nối với nhà cung cấp để xử lý online thông qua phần mềm 
Teamviewer.
+ Cập nhật cấp phối trộn bê tông và thông tin trộn từ máy chủ. Gửi 
về máy chủ các thông tin về quá trình trộn bê tông.
 Phần mềm trên máy chủ:
- Đặt cấp phối và thông tin trộn cho các máy trạm.
- Cập nhật thông tin trộn liên tục từ các máy trạm
- Thống kê, in các báo cáo theo yêu cầu của nhà quản lý (khối lượng 
vật liệu đã sử dụng, khối lượng bê tông đã cấp, khối lượng theo 
mác theo khách hàng..)
Giao diện phần mềm quản lý tập trung trạm trộn 
4.1. Giao diện phần mềm quản lý tập trung trạm trộn trên máy chủ 
Hình 1: Giao diện cơ bản khi khởi động của phần mềm quản lý tập trung trạm trộn
qltt.bmp
- Giao diện rút gọn giúp thông tin nhanh về trạng thái kết nối của các trạm.
- Cho phép cài đặt tên tắt để tiện việc theo dõi trạng thái kết nối của từng trạm 
thành viên đến máy chủ.
- Ứng dụng được thực hiện độc lập vì vậy có thể thao tác các ứng dụng khác 
trên máy tính mà không ảnh hưởng tới phần mềm.
- Thuận tiện cho việc thao tác cùng lúc với các phần mềm khác.Hình 2: Giao diện làm việc của phần mềm quản lý tập trung trạm trộn đối với máy từng 
thành viên.
4.1.1. Tính năng cấp phối :
- Đây là một tính năng thông minh của phần mềm quản lý. 
Cấp phối được cài đặt trên máy chủ sau khi cài đặt xong cấp 
phối được máy chủ chuyền xuống máy trạm hoặc máy trạm 
có thể yêu cầu máy chủ chuyền. 
- Để đảm bảo an toàn về số liệu trong quá trình chuyền tỷ lệ 
% số liệu đã chuyền được hiển thị cả trên máy chủ và trên 
máy trạm. Trong quá trình chuyển máy trạm bị khóa tính 
năng chọn cấp phối.- Trong quá trình chuyền cấp phối nếu có sự cố cấp phối mới 
chưa được cập nhập phần mềm sẽ báo để người quản lý cập 
nhập lại.
- Trên máy trạm với việc thiết kê thêm thao tác xử lý cấp phối 
theo % độ ẩm cát, % tỷ lệ sỏi lẫn trong cát và thêm bớt đá 
giúp người vận hành trạm cơ động trong việc trộn theo thực 
tế mà vẫn đảm bảo số liệu vật tư được quản lý. 
Hình 3: Giao diện làm việc của phần mềm chức năng chỉnh sửa cấp phối.
4.1.2. Tính năng đồng bộ máy trạm : đồng bộ số liệu từ  máy trạm thành viên 
về máy chủ để lưu trữ.
Hình 4: Giao diện đồng bộ máy trạm
4.1.3. Thống kê số liệu :
- Số liệu trộn được quản lý song song trên cả máy tính trạm và máy 
chủ. Người quản lý có thể thống kê song song trên cả 2 phần mềm.
- Số liệu trộn gồm số liệu trạm trộn vận hành Tự Động, vận hành Tay 
và cả số liệu tổng tiêu tốn vật tư (Đây là số liệu mà vật tư trộn gồm cát 
đá, xi măng đã được định lượng qua cân của trạm).
- Số liệu được chuyền từ máy trạm đến máy chủ được mã hóa theo 2 
cấp và kết hợp với việc xác nhận chéo từ cả máy trạm và máy chủ nên 
đảm bảo chính xác khi thống kê.Hình 5: Thống kê số liệu ứng với máy trạm 
4.1.4. Thống kê vật tư : hiển thị tổng số lượng cốt liệu đã dùng trong các ngày 
dưới dạng chi tiết và tổng hợp. Dựa trên đó người quản lý đưa ra quyết 
định cần thiết đảm bảo cho sự vận hành của trạm.Hình 6 : Thống kê vật tư4.1.5. Liên hệ  : tham khảo thông tin liện hệ trên phần mềm khi có nhu cầu lắp 
đặt, bảo hành, bảo trì sản phẩm.
Hình 7 : Thông tin liên hệ
4.1.6. Mở rộng : - Thông tin các trạm đang hoạt động hoặc đang nghỉ.
- Cho phép thiết lập tên tắt ứng với từng trạm để tiện theo dõi
- Lọc số liệu : có thể chuyển sang dạng excel để theo dõi.- Thoát khỏi phần mềm.
4.2. Giao diện phần mềm quản lý tập trung trạm trộn trên máy trạm Hình 1: Giao diện cơ bản khi khởi động của phần mềm quản lý trạm trộn
- Phần mềm trên máy trạm với giao diện được thiết kế bằng tiếng việt thuận 
tiện cho việc vận hành.
- Với những tính năng mới được rút gọn và bố trí thông minh giúp phần mềm 
rút ngắn thời gian thao tác và hiệu quả công việc được đẩy lên rất nhiều.Hình 2: Tính năng thông minh của giao diện xử lý của phần mềm vận hành.Hình 3: Giao diện hiển thị thông tin về các mác bê tông
4.2.1. Đặt hàng : Cho phép chỉnh sửa ngày đặt hàng của khách để tiện xử lý 
các vấn đề đi kèm như theo dõi lượng hàng khách hàng đặt, lượng hàng khách hàng đã lấy, sửa chữa thông tin khách hàng đặt hàng, xóa bỏ đơn 
hàng khách hàng đặt nếu đơn hàng đó bị hủy.
Hình 4: Giao diện hiển thị thông tin đặt hàng theo từng khách hàng4.2.2. Bảng danh mục : Cho phép thêm, sửa, xóa các hạng mục khác như phụ 
gia, tên khách hàng, danh sách xe nhận hàng, tên dự án, địa điểm xây 
dựng, hạng mục công trình sao cho phù hợp.
Hình 5: Giao diện hiển thị các danh mục liên quan khác
Ngoài ra còn cho phép người điều khiển quản lý thêm các chức năng như đặt thể 
tích cho một mẻ trộn, cài đặt số lượng mẻ trộn có công thức như vậy, thêm tỷ lệ độ 
ẩm của cát, sỏi, đá … để cho ra sản phẩm bê tông đúng như yêu cầu của khách hàng. Sau khi hoàn tất các thao tác trên, người điều khiển thực hiện thao tác cuối 
cùng là lưu lại để dữ liệu được truyền dữ liệu cài đặt qua máy trộn. 
4.2.3. Phiếu giao nhận bê tông : hỗ trợ chức năng in phiếu cho phép in hóa 
đơn liên quan theo thông tin mẻ trộn, xe nhận, mác bê tông … nếu có 
yêu cầu của khách hàng theo dạng chi tiết hoặc tổng hợp.
Hình 6: Mẫu phiếu giao nhận bê tông4.2.4. Thông tin liên hệ : Khách hàng có thể tham khảo thông tin liện hệ trên 
phần mềm khi có nhu cầu lắp đặt, bảo hành, bảo trì sản phẩm.
Hình 7: Thông tin liên hệ4.2.5. Thống kê số liệu : hỗ trợ tối đa trong việc thống kê dữ liệu trong 
khoảng thời gian, ứng với khách hàng nào,ứng với xe vận chuyển nào, 
kết quả được hiển thị dưới dạng tổng hợp hoặc chi tiết để tiện theo dõi.
4.2.6. Tính năng mở rộng của phần mềm :
Hình 7: Giao diện quản lý tính năng mở rộng.- Cung cấp tính năng mở rộng của phần mềm gồm gửi mail số liệu tổng 
vật tư về mail người quản lý.
- Phục hồi số liệu khi số liệu trộn bị lỗi hoặc không may xóa nhầm.
- Cho phép kết nối với nhân viên kỹ thuật CIE1 trợ giúp từ xa khi gặp sự 
cố. 
5. Ưu nhược điểm của phần mềm quản lý tập trung trạm trộn
a. Ưu điểm : Phần mềm quản lý tập trung trạm trộn được thiết kế trên giao diện 
tiếng việt thuận tiện cho việc vận hành, có đầy đủ các tính năng của các trạm 
trộn tiêu chuẩn của IMI-CIE đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của khách 
hàng. Bên cạnh đó, các tính năng mới được rút gọn và bố trí thông minh của 
phần mềm rút ngắn được thời gian thao tác và hiệu quả công việc được đẩy 
lên rất nhiều. Ngoài ra phần mềm được trang bị thêm các tính năng nâng cao 
nhằm đáp ứng được yêu cầu đặt ra ở trên như:
 Đối với máy chủ :
 Phầm mềm được thiết đặt theo từ gói riêng biệt và phụ thuộc và thiết  
bị phần cứng của máy chủ vì vậy cho dù phần mềm được copy, sao 
lưu trên một thiết bị khác cũng không thể hoạt động được.
 Số liệu chuyền từ máy trạm đến máy chủ được mã hóa theo 2 cấp và 
kết hợp với việc xác nhận chéo đồng thời từ cả máy chủ và máy trạm 
đảm bảo số liệu chuyền về là thống nhất.
 Cấp phối trạm được cập nhập và sao lưu trực tiếp trên máy trạm đảm 
bảo việc chuyền cấp phối không bị lỗi kể cả khi kết nối internet bị mất  
khi đang thao tác chuyền cấp phối. Số liệu thống kê được quản lý song song trên cả máy trạm và máy chủ 
để tiện theo dõi và so sánh.
 Trên máy trạm số liệu tiêu thụ vật tư được lưu trữ trên PLC và được 
thống kê song song trên thiết bị hiển thị OP77A và máy tính.
 Phần mềm tự động sao lưu số liệu trộn theo ngày tháng để đảm bảo số 
liệu không bị mất khi máy tính có sự cố.
 Quản lý được vật liệu một cách chính xác, giảm thiểu tối đa rủi ro mất 
mát trong quá trình hoạt động và sản xuất của trạm. 
 Đối với máy trạm :
 Tự động kiểm tra lỗi khi có sự cố.
 Có khả năng lưu trữ số liệu trộn tay trong khi máy tính không bật.
 Gửi email thông tin dữ liệu trộn qua cho nhà quản lý.
 Kết nối với nhà cung cấp để xử lý online 24/24 thông qua phần mềm 
Teamviewer.
 Hỗ trợ sản xuất theo nhiều mác bê tông với thời gian điều chỉnh nhỏ 
nhất.
 Cho phép sản xuất được hai loại hỗn hợp bê tông khô hoặc ướt.
 Trong quá trình trộn có thể dừng hoặc chạy lại bất kỳ lúc nào. 
 Phần mềm tự động sao lưu số liệu trộn theo ngày tháng để đảm bảo số 
liệu không bị mất khi máy tính có sự cố.
b. Nhược điểm :
 Yêu cầu người vận hành phải có một chút kiến thức về máy tính.