Liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1
Địa chỉ : Lô 22+23 KCN Quang Minh - TT. Quang Minh – H. Mê Linh – TP. Hà Nội
Điện thoại : 0243.8182.859
Fax : 0243.8182.977
Website : cie1.com.vn
Email : ctycie1@gmail.com

LIÊN HỆ 
Ông                 : Nguyễn Hùng Sơn - Chức vụ: Phó TGĐ phụ trách kinh doanh, thị trường và chuyển giao công nghệ        
Điện thoại      : 0243.8182.859 - 124 Hotline Lắp đặt - Bảo hành - Bảo trì
Điện thoại       : 0948.122.488         

                        
Gửi đến
Họ và tên
Địa chỉ
Đơn vị
Điện thoại
Thư điện tử
Nội dung